Mmmm..... cookies...

Vedligeholdelse

Storskrald
Storskrald skal stilles på det dertil indrettede sted på parkeringspladsen. Så tager driftsteknikeren sig af det.

Selskabslokale
Afdelingen har eget festlokale, som kan lånes til private arrangementer. Lokalet har tilhørende køkken, og der er stole og bordplads samt service til 35 personer.
Du betaler et depositum på 500 kr., når du låner lokalet. Kontakt afdelingens driftstekniker.

Flag
Afdelingen har et dannebrogsflag, som kan lånes. Kontakt afdelingsbestyrelsen.

Sne
Afdelingens beboere sørger selv for snerydning.